Friday, 29 November 2013 04:24

Day 4: Ramdom images trong windows phone

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Ở các bài tổng hợp mình đã giới thiệu cho bạn làm sao để random một số giới hạn từ Min->Max và trong bài này bạn sẽ được biết làm sao để random nhiều bức ảnh khác nhau, đồng thời làm thế nào để biết được chỉ số của từng bức ảnh được Random.

Không nói nhiều lằng nhằng nữa bắt tay vào làm thôi!

Bước 1: Tạo project mới

Bước 2: Thiết kế như hình dưới

-Thiết kế với 1 button, 1 Imageview và 1 Textblock

Code XAML:

Bước 3: Bắt sự kiện cho nút thay đổi ảnh

Hoàn thành nhấn F5 để xem kết quả!

Lần này bài tập là Lắc Xí Ngầu

Bài tập 1: Thiết kế giao diện như hình dưới

Yêu cầu:

1-Thiết kế nút đổ xúc xắc, viết code xử lý khi khách quay thì ảnh thay đổi và in ra thông báo kết quả cho khách biết

2-Khi quay thì thực hiện thay đổi con xúc xắc liên tục với điều kiện quay trong 5s, sau khi quay xong thì báo kết quả cho khách biết

3-Nếu vốn nhỏ hơn 10 thì ngừng quay và thông báo không được quay nữa

4-Số vốn sẽ +10 nếu chọn đúng, sai thì vốn sẽ -10

Chia sẽ cùng www.leductoan.com.

Read 5104 times Last modified on Friday, 29 November 2013 06:14