Monday, 05 November 2012 03:12

Day 2: Switch toolkit trong Windows phone

Written by 
Rate this item
(2 votes)

Chào các bạn hôm nay ta sẽ tới bài 2 trong loạt "sê ri" hướng dẫn Windows Phone Basic, Nhìn chung với Day 1: Bắt đầu các bạn củng dần làm quen được với windows phone. Trong bài hôm này mình sẽ hướng dẫn bạn các dùng control Switch trong bộ Tookit rất hữu ích với lập trình viên

Trong bài này chúng ta sẽ lướt qua cách sử dụng Switch toolkit của Windows phone, bạn có thể bắt gặp nó ở một số ứng dụng như: Bật/ Tắt Wifi, Bật/ Tắt xoay cảm biến…vv, để hiểu về cách sử dụng và hoạt động của chương trình tôi sẽ làm một bài nho nhỏ trong ngày thứ 2 của chuyên đề về lập trình Windows phone.

Snap12

Bước 1: Tạo Project mới

Snap3

Bước 2: Thêm thư viện toolkits cho project của bạn.

Snap4

Snap5

Link tới file theo đường dẫn sau:

Windows 64 bit: C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Toolkit\Oct11\Bin

Windows 32 bit: C:\Program Files \Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Toolkit\Oct11\Bin

Snap6

Snap7

Nhấn Ok để hoàn thành thêm thư viện.

Bước 3: Thêm đoạn code sau để sử dụng thư viện trong giao diện thiết kế

Snap8

Bước 4: Hoàn thành thêm Switch toolkit vào trong giao diện bằng đoạn code sau:

Snap9

Checked và Unchecked là hai sự kiện mà chúng ta tạo ra để sử lý khi người dùng chọn tắt hoặc mở

Bước 5: Hoàn thành xử lý hai sự kiện CheckedUnchecked bằng đoạn code trong file: MainPage.xaml.cs

Snap11

Hoàn thành nhấn F5 để chạy chương trình xem kết quả!

Snap12

Snap13

Và dưới đây là bài tập của ngày thứ hai.

Bài 1: Thiết kế giao diện như hình dưới

Snap1

+ Yêu cầu:

1 – Hiện danh sách 4 môn học ở dạng Label, mỗi môn học có 1 đối tượng Switch
2 – Click nút Xem kết quả, viết code hiện kiểm tra khách hàng đã chọn môn học nào
3 – Xuất các môn học khách đã chọn vào Textbox

Bài 2: Thiết kế giao diện như dưới

Snap2

+ Yêu cầu:

1 – Tạo 3 Textbox cho khách nhập vào
2 – Click nút Kết quả, viết code hiện kiểm tra xem số nào lớn nhất
3 – Yêu cầu xử lý ngoại lệ khi người dùng nhập sai dữ liệu

Bài 3: Yêu cầu thiết kế như hình dưới

Snap14

+ Yêu cầu:

1 – Hiện danh sách 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 1 đối tượng Switch
2 – Click nút Kết quả, viết code hiển thị ra kết quả đúng và đếm số câu trả lời đúng mà khách đã chọn

Nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ mình theo form bên dưới và đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn!

Read 10335 times Last modified on Thursday, 14 November 2013 05:00